298. Pan kapitán se ptá...

16.09.2012 21:00

Uprostřed letu se najednou letadlo začne kymácet a klesat. Letuška vběhne do pilotní kabiny, po chvíli vyjde ven a celá roztržitá se obrací k cestujícím:

"Pan kapitán se ptá, jestli někdo z vás nemá s sebou trochu benzínu..."