278. Z leteckého slovníku I.

07.08.2012 21:00

Z letecké terminologie: STÍHAČKA: Partnerka operující v těsné blízkosti za účelem kontroly pohybu nepřátelských objektů připravená k okamžitému odvrácení hrozby a neprodlenému ozbrojenému doprovodu partnera na domovskou základnu.