260. Němý svědek

02.07.2012 21:00

Havaruje letadlo a přežije jen součást nákladu - malá opička, která pobíhá mezi troskami. Policajti chodí kolem a jeden z nich prohodí: "Chlapi, kdyby tak ta opice mohla mluvit a říct nám, co se stalo..." 

Opička najednou začne zuřivě kývat hlavou. "Ty mi rozumíš?" ptá se udiveně policajt. Opička kýve. "A povíš nám, co se stalo?" Další přikyvování. Policajt tedy zahájí výslech. 

"Viděla jsi před havárií něco z pilotní kabiny?" Kývnutí.

"Viděla jsi, co dělá pilot?" Kývnutí. 

"Co dělal?" Opička vyskočí a dá policajtovi pusu.

"A co letuška? Co dělala ta?" Opička mu dá zase pusu.

„A cos dělala ty?“ zeptá se šokovaně policajt. Opička skočí do jeho auta a začne řídit...