256. Vzletové instrukce

24.06.2012 21:00

XXX: "Věži, žádám instrukce pro vzlet."

Věž: "Pomalu přidávejte plyn, zkontrolujte motorové hodnoty, udržujte přímý směr..."