(232) Dobrý pilot...

04.03.2013 21:00

 "Dobrý pilot je ten, který dokáže říct Dnes neletím."

— anonymní letecké moudro