227. První seskok II.

27.04.2012 21:00

Nový příslušník parašutistické jednotky se chystá ke svému prvnímu seskoku. Pečlivě si projde své poznámky ze školení: 

1) Vyskočit z letadla 

2) Počítat do dvaceti a zatáhnout za levou šňůrku 

3) Neotevře-li se padák, zatáhnout za pravou šňůrku 

4) Pokud se stále neotevře padák, zatáhnout za obě šňůrky najednou 

5) Po doskoku vyhledat transportér a hlásit se veliteli 

Voják vyskočí, počítá, zatáhne za levou šňůrku - nic. Po chvíli zatáhne za pravou, zase nic. Znejistí, zatáhne za obě... a nic. 

Rozezlený voják se znovu podívá do poznámek a zařve: 

"Jestli tam dole nebude čekat ten transportér, tak mě teda pěkně naštvou!"