213. Rychlost až nadoraz

30.03.2012 21:00

APP: "XXX, ILS přiblížení na dráhu 32 povoleno, udržujte rychlost 250 knotů." 

XXX: "Approach, rozumím. Jak dlouho mám tuhle rychlost udržovat?" 

APP: "Pokud možno až ke stojánce."

XXX: "Rozumím, ale pro jistotu včas varujte Ground..."