212. Kde to jsme?

28.03.2012 21:00

Dřevní doby letectví, letadlo přelétá nad britskými ostrovy. „Kde to jsme?“ zeptá se pilot navigátora. 

„Nad Skotskem.“ 

„Jak jste to tak rychle poznal?“ 

„Jen se podívejte, pane. Támhle před chaloupkou u vřesoviště sedí žena a na hříbku štupuje prezervativ.“