200. Máš ucpaný přívod paliva!

04.03.2012 21:00

Pilotovi malého sportovního letadla vysadí motor a musí nouzově přistát. Tvrdě přistane na pastvině, otřeseně vyleze z letadla a snaží se zjistit, co se stalo. Najednou se za ním ozve: "Máš ucpaný přívod paliva!" Pilot se otočí a nikde nikdo, jenom hnědá kráva. Zadívá se na něj a zopakuje: "Máš ucpaný přívod paliva!" 

Pilot se pochopitelně vyděsí a rozběhne se přes celou pastvinu směrem k malé farmě. Vtrhne dovnitř a vychrlí na farmáře, co se mu právě stalo. Ale farmář, místo aby ho uklidnil, že má po havárii patrně něco s hlavou a že se mu jen něco zdálo, se zamyslí a pak se zeptá: "Nebyla to hnědá kráva?" 

"Ano, byla hnědá." 

"A neměla náhodou na čele bílou lysinu?" 

"No ano, hnědá s bílou lysinou! Co to znamená?" 

"No jo, to je Flossie. Vůbec si jí nevšímejte, ta letadlům vůbec nerozumí!"