(185) Pravděpodobnost přežití

30.11.2012 21:00

"Pravděpodobnost přežití je nepřímo úměrná úhlu, ve kterém přistáváš. Velký úhel, malá pravděpodobnost, a naopak."

— anonymní letecké moudro