(177) Kouzlo létání se nemění

14.11.2012 21:00

"To hlavní kouzlo létání, to je zázrak, který nemá co do činění s těmi praktickými záležitostmi, jako je rychlost, dostupnost a pohodlí. A to se nikdy nezmění, zatímco ty další věci se měnit budou."

— Anne Morrow Lindbergh