(174) Vždy se snaž...

08.11.2012 21:00

"Vždy se snaž udržovat počet přistání rovný počtu startů."

— anonymní letecké moudro