(170) Zodpovědnost za vlastní osud

31.10.2012 21:00

"Kdo letí, nese zodpovědnost za vlastní osud. Snad ani neexistuje nehoda, kterou by se nějakým zásahem pilota nepodařilo odvrátit. Ve vzduchu nedochází k nehodám podobným těm, kdy vám z mezery mezi parkujícími auty vběhne pod kola dítě. Pilot vždy má svou bezpečnost ve vlastních rukou." 

— Richard Bach /z knihy Dar křídel/