(154) Okamžik vzletu

29.09.2012 21:00

"A tohle byl ten křehký okamžik, který Dan tolik miloval: okamžik přechodu ze země do vzduchu. Okamžik, kdy aerodynamické síly přebírají úkol nést letadlo. V těch chvílích se chtěl stát pilotem: cítit silné motory a burácení odtokových plynů, které způsobují, že let po neviditelné vzdušné dálnici pokračuje dál. Létání bylo vzrušující dokonce i v malém jednomotorovém letadle. Ale vznášející se obr - kovová skořápka delší než fotbalové hřiště a těžší než dům - to bylo něco kouzelného, co prostě nešlo plně pochopit. Každý start byl filozofický prožitek, který na jeho tváři zanechával široký úsměv."

— John J. Nance, pilot, letecký expert a spisovatel /z knihy Blackout/