144. Farář vs. pilot

21.11.2011 21:00

Zemře starý farář a přijde k nebeské bráně. "Jsem Joe Brown, kněz. Padesát let jsem se denně modlil k Bohu. Pustíš mě dál?" zeptá se svatého Petra. "Chvíli počkej, musím to prověřit," omluví se Petr a zajde za nebeskou bránu. 

Mezitím k nebeské bráně dorazí další chlapík. Netrpělivě zazvoní, svatý Petr vykoukne a ptá se: "A ty jsi kdo?" "John Smith," zní odpověď. "John Smith, ten pilot?!?" vykřikne nadšením svatý Petr. "Ano," odpoví nově příchozí. Svatý Petr ho s nadšením pustí do nebe a čekajícímu faráři se omluví, že si ho ještě musí doprověřit.

Farář tedy čeká, čeká... konečně svatý Petr vyjde a pustí ho dovnitř, všecko je v pořádku. Farář se ošije: "Petře, já vím, že to hraničí se žárlivostí... ale když přišel ten pilot, vzal jsi ho dovnitř bez prověřování. Já jsem kněz a trvalo to několik minut. Proč ten rozdíl?" 

"Víš, Joe... když ty ses modlil, lidé v lavicích spali. Ale když Smith řídil letadlo, všichni na palubě se doopravdy modlili!"