(140) Peklo pro piloty

01.09.2012 21:00

"Při letu jste svobodný, jen když se řídíte zákony oblohy. Pokud nejste ochoten se jimi řídit, jste po zbytek života připoután k zemi. A to je pro piloty letadel to, čemu říkáme peklo." 

— Richard Bach / z knihy Dar křídel/