136. Vy nemáte follow-me auto?

13.11.2011 21:00

Pilot po přistání vyhlíží tzv. follow-me, vozidlo, které na větších letištích naviguje letadla na stojánku. "Copak tady není žádný Follow-me auto?"

Věž: "Negativ. Koukejte se na gate dostat sám!"