114. Co s posledními pěti minutami života

22.10.2011 21:00

Uprostřed letu najednou zazní z palubního rozhlasu zkroušený hlas kapitána: "Vážení cestující, kvůli technické poruše nám vyteklo z nádrží palivo a proto brzy spadneme do moře. Vzhledem k naší letové výšce zbývá do dopadu asi pět až sedm minut." Když to uslyší mladá, pěkná slečna, vstane, strhne ze sebe svoji blůzu a otočí se k muži vedle sebe: "Dokaž mi naposledy, že jsem žena!" Chlápek se na ni podívá, pak si taky svlékne košili a podá ji ženě se slovy: "Prosím tě, vyžehli mi to."